Category Archives: Environment

Sloop van Ostadestraat in Oostburg

De bevolking in Gemeente Sluis krimpt en de vraag naar sociale huur- en koopwoningen blijft dalen. Dit heeft tot gevolg dat een deel van de sociale woningvoorraad leeg of te koop komt te staan. Tuinen en gevels van leeg- en te koop staande woningen worden niet meer onderhouden. Dit geeft sommige delen van een Oostburg een erg verpauperde uitstraling. Vooral in de Van Ostadestraat in Oostburg zijn de gevolgen goed zichtbaar.

Continue reading »

Also posted in Actueel | 1 Comment